steden en gemeenten

Voor een dynamische en moderne visie op het lokale leven

We blazen het stadscentrum en zijn winkels nieuw leven in!

Vindt u het centrum van uw gemeente of stad niet levendig genoeg? Ons team onderzoekt het concurrentievermogen van de winkels. Aan de hand daarvan stellen we concrete manieren voor om de verkoop een boost te geven, een nieuw doelpubliek aan te trekken en de bestaande klanten te binden.

Solidarité travailleurs, check à 4

De verkooppunten een duwtje in de rug geven met een globale marketingstrategie

 • Winkels op een creatieve en aantrekkelijke manier innoveren
 • Concurrentievermogen verbeteren
 • Customer journey in kaart brengen
 • Samenvattend en analyserend verslag opstellen
 • Audit van de kwaliteit van het onthaal en de dienstverlening uitvoeren
 • Beknopt naslagwerk opstellen
 • Communicatie en marktpositionering strategisch ondersteunen
 • Straatinterviews afnemen, korte filmpjes maken

En daarna? Wij helpen u om actie te ondernemen

Nagaan hoe het met uw gemeente en haar toeristische infrastructuur gesteld is, doordacht advies geven… Het zit in ons DNA. Maar dat niet alleen.

Travail de groupe

Wij ondersteunen ook onze klanten om het actieplan uit te voeren.

 • Prioritaire doelstellingen vastleggen
 • Workshops organiseren
 • Advies en coaching op maat aanbieden
 • Opleidingen geven over onthaalstrategieën (telefonisch en face to face)
 • Marktonderzoek uitvoeren
 • Witboeken uitwerken
 •  

Wordt iedereen in uw gemeente op een optimale en inclusieve manier onthaald?

Voelen uw burgers zich welkom? Zij ze op de hoogte van de verschillende diensten in uw gemeente? Zijn ze er tevreden over? Houdt de gemeente voldoende rekening met personen met een handicap? ...

Réception et personnel d'accueil

De kwaliteit van het onthaal en de dienstverlening dragen bij tot een goede eerste indruk bij de burger. Daarom stellen wij voor de situatie met een objectieve en pragmatische blik te bekijken.

Zijn uw projecten voor openbare huisvesting doeltreffend?

Huurders, eigenaars, onderaannemers, partners…

Coworking entrepreneurs

Dankzij een 360°-benadering kunnen wij u een nauwkeurig beeld geven van hun tevredenheidsniveau et bieden wij u de middelen aan om vooruit te gaan!

Eventmarketing: uw succes van A tot Z

Martine Constant Consulting Group heeft ook jaren ervaring in de organisatie van evenementen:

Bureaux startup
 • Partners en sponsoren zoeken
 • Concepten ontwikkelen
 • Evenementen promoten en communiceren
 • Uitnodigingen opstellen
 • Evenementen organiseren en opvolgen