visuel-quality

Tevredenheidsstudies

Omdat een tevreden klant uw beste reclame is...Tevredenheidsstudies "externe klanten"

Onze onderzoekers voelen de pols van uw klanten, tijdens een face-to-face of een telefoongesprek.

Op basis van criteria die samen met u bepaald werden, trachten ze na te gaan wat uw klanten tevreden maakt en... ontevreden.

Na afloop van de opdracht krijgt u een gedetailleerd verslag, dat de vinger legt op de elementen die als positief werden ervaren, en op wat vatbaar is voor verbetering of nog meer in de kijker kan geplaatst worden. Wij denken samen met u na over manieren om te verbeteren.


Tevredenheidsstudies "interne klanten"

De kostbaarste middelen van uw bedrijf/organisatie zijn ongetwijfeld uw medewerkers! Voor zover ze zich goed voelen in en betrokken voelen bij hun functie, de plaats die ze in uw interne organisatie bekleden...

Om uw teams maximaal te kunnen motiveren, organiseren wij tevredenheidsstudies bij uw personeel.

We voeren een aantal individuele gesprekken met uw werknemers, om een idee te krijgen van de sterke punten en van die punten waar het nog beter kan in uw interne werking. Onder meer volgende criteria worden getoetst:

  • de tevredenheid van het personeel (heeft het vertrouwen, voelt het zich op het gemak in zijn functie...)
  • het leven op uw diensten (werksfeer, relaties binnen het team, oorzaken van stress...)
  • de interne communicatie (vervult ze haar rol, loopt ze langs het juiste medium...)
  • de aantrekkelijkheid en het imago van de diensten (hebben de werknemers dezelfde kijk op hun dienst als de verantwoordelijken...).

reference