Al meer dan 15 jaar mogen we getuige zijn van de vrijgevigheid van de Belgen

De coronacrisis haalt niet alleen het slechtste, maar vooral het beste in een mens naar boven. Denk maar aan iedereen die zich dag in dag uit voor ons en onze dierbaren uit de naad werkt. En aan onze solidariteit voor mensen in moeilijkheden. Die vrijgevigheid zal zeker en vast in het collectief geheugen blijven hangen! En dat motiveert het team van Martine Constant Consulting Group al vele jaren om zijn competenties in te zetten in de humanitaire sector. Door verenigingen te helpen om fondsen te werven en partners te zoeken, dragen wij ook ons steentje bij aan een betere wereld.

 

ZIJN DE BELGEN VRIJGEVIG? EEN VAN ONZE KLANTEN AAN HET WOORD

Omdat ’t Eilandje al meer dan 60 jaar de strijd aangaat tegen sociale ongelijkheid, zijn we bijzonder fier dat de vzw een van onze klanten is. ’t Eilandje heeft als missie tegemoet te komen aan de noden van daklozen en uiterst kwetsbare mensen. In deze coronatijd verdeelt ze alleen al in haar dagcentrum meer dan 50 ontbijten en 80 warme maaltijden per dag. Gewoonlijk is dat nog niet eens de helft… Ariane Dierickx, algemeen directeur, beantwoordt onze vragen.

Zou u zeggen dat de Belgen vrijgevig zijn?

Ja, absoluut. Als sinds het begin van de crisis hebben de Belgen zich van hun solidairste kant laten zien. Maar ook aan creativiteit was er geen gebrek: zelf mondmaskers naaien om het tekort op te vangen, videogesprekken organiseren om sociale contacten te onderhouden, met de buren babbelen om steun te vinden… Dat is gewoon fantastisch! Bij ’t Eilandje ondervonden we de voordelen van die spontane vrijgevigheid al vanaf het begin van de eerste lockdown: meer vrijwilligers, stoffen mondmaskers voor ons team, voedsel van restaurants die noodgedwongen moesten sluiten… We hebben zelfs onverwachte cadeaus gekregen zoals het prachtige lied van Saule, Dans nos maisons (In onze huizen), dat hij speciaal voor ’t Eilandje heeft geschreven. Het gaat over wat het betekent om een thuis te hebben, vooral in deze periode!

Welke bedenkingen roept de crisis bij u op?

Aan de ene kant maakt die vrijgevigheid ons natuurlijk enorm blij: ze laat zien hoe goed bevoorrechte mensen zich kunnen inleven in de situatie van degenen die het iets moeilijker hebben. Aan de andere kant moeten we ons ook de vraag stellen wat dat zegt over onze maatschappij. Want die investeert duidelijk niet genoeg meer om heel de bevolking van onderdak en voedsel te voorzien en voert besparingen door zodat de ziekenhuizen gedwongen moeten terugvallen op giften om broodnodig materiaal aan te kopen… We hebben op een zekere manier zelf voor zo’n samenleving gekozen. Dat wil dus ook zeggen dat we haar kunnen veranderen. Bij ’t Eilandje blijven we een beroep doen op de vrijgevigheid van de bevolking om onze acties en ons doelpubliek te steunen. Daarnaast willen we de regeringen nu meer dan ooit op hun verantwoordelijkheden wijzen: we willen de garantie krijgen dat elke persoon, ongeacht zijn of haar achtergrond, een waardig leven kan leiden.

How can the business world contribute to this dignity for all?

Daklozen bevinden zich in een bijzonder complexe situatie die in feite betrekking heeft op de hele samenleving: niemand verdraagt het idee dat mannen en vrouwen, maar ook steeds meer kinderen, jarenlang zonder dak boven hun hoofd moeten leven. Bij ’t Eilandje zijn we ervan overtuigd dat iedereen een rol kan spelen om het aantal daklozen op nul te brengen. Daarbij denken we natuurlijk in eerste instantie aan de publieke autoriteiten, maar hun hulp zal niet volstaan. De middenveldorganisaties zullen ook moeten rekenen op de goodwill van burgers –ze zijn al met duizenden om ons te steunen– en op bedrijven die hun steentje willen bijdragen aan een hechtere samenleving.

Wat hebt u onthouden van de samenwerking met Martine Constant Consulting Group?

We waarderen vooral de empathie, het respect en het luisterend oor van het team van Martine Constant tegenover onze donateurs. Voor ons is het van het grootste belang dat iedereen een positieve indruk krijgt van ’t Eilandje. Via telemarketing is dat lang niet vanzelfsprekend. We zijn dus heel tevreden over hun werkmethode om elke oproep met de nodige aandacht te behandelen. We zijn Martine Constant en haar team ook dankbaar om ons al sinds het begin van de crisis bij te staan. Hun steun is op twee manieren van onschatbare waarde geweest: om fondsen én trouwe donateurs te werven.

We zijn trots en vereerd dat we met humanitaire organisaties mogen samenwerken!

Toen we meer dan 15 jaar geleden begonnen te werken voor de humanitaire sector, vroegen sommigen zich af of het wel een goed idee was dat professionele marketeers zich “bemoeien met de zaken van ngo’s”. Nochtans leert de praktijk dat de humanitaire en sociale sector niets te verliezen hebben als ze de werving van fondsen en partners uitbesteden aan professionals! Martine Constant Consulting Group heeft al tientallen B2B- en B2C-projecten op haar palmares staan voor tal van verenigingen: Dokters van de Wereld, ’t Eilandje, Stichting tegen Kanker, Entraide & Fraternité, Spullenhulp, Unicef, Rode Kruis, Greenpeace…

Enkele beloften aan onze klanten uit de humanitaire sector:

  1. Wij benaderen elk project met passie en authenticiteit, alsof we zelf deel uitmaken van de vereniging waarvan we de waarden uitdragen. Daarom hebben al onze medewerkers een uitstekende sociale voeling.
  2. Wij behartigen in de eerste plaats de belangen van onze klanten en zetten geen acties op poten die ons niet opportuun lijken.
  3. De databanken van onze klanten blijven hun exclusieve eigendom.
  4. Wij bieden onze klanten knowhow op vele vlakken en realistische, optimale, meetbare en innovatieve marketingstrategieën